© FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE
Praza de Agustín Díaz, nº 3 - 15008 - A Coruña
secretaria@fgpatinaxe.gal
Plaza de los Deportes s/n
Teléfono: 981 130 994 Fax: 981 134 18